Stal från äldre - fick nytt jobb inom hemtjänsten

Posted: 4 år sedan

Kvinnan jobbade i hemtjänsten och stal ringar och smycken från äldre. Och det är inte första gången som hemvårdaren dömts för brottslighet mot äldre. 

Nyligen fick 35-åringen två års fängelse för grov stöld och häleriförseelse för flera brott mot äldre, under åren 2015-2017 då kvinnan arbetade inom ett hemtjänstföretag i Storstockholm. Ibland var hon själv hemma hos de äldre, andra gånger hade hon sällskap av andra hembiträden. 

Stölderna uppdagades efter att en nu 91-årig dam och hennes dotter gjorde en inventering i hemmet under våren 2017. En ring och ett armband saknades. Och det skulle visa sig att 35-åringen, som jobbade som hembiträde, hade pantsatt armbandet – och ringen fanns i 35-åringens bostad. Hon har erkänt stölden från ett smyckeskrin i sovrummet hos 91-åringen. Varför hon tog smyckena kan hon inte förklara.

Men härvan var större än så. Ytterligare fem kvinnor, i 87-90-års åldern, blev under de två åren bestulna av 35-åringen. 35-åringen nekar och hävdar att stöldgodset som polisen hittat hemma hos henne i själva verket tillhör henne själv. Hon menar att hon fått mycket smycken i arvegods och gåvor från släktingar och vänner. Innan stölderna uppdagades hann kvinnan pantsätta flera föremål.

Överlag är 35-åringens berättelse om hur hon fått smyckena svepande och mycket allmänt hållen, menar Södertälje tingsrätt. Däremot kan de äldre kvinnorna berätta tydligt om de värdefulla föremål som de identifierat som sina egna. 

En 90-årig kvinna, som gick bort innan domen föll, hade blivit bestulen på en klocka hon fått av sin make. Hos andra hade ringar och armband försvunnit. En 89-årig dam blev bland annat av med en dyrbar parfymflaska.

En 87-årig dam saknade armbandet med ankarlänk i 19 karats guld. När polisen visade det beslagtagna godset kände hon igen armbandet direkt. Hon hade kortat länken och armbandet vägde före förkortningen 34 gram. Åldringen hade kvar de borttagna länkarna och tillsammans med armbandet kunde polisen konstatera att vikten stämde, skriver rätten.

Tingsrätten valde att tro på de äldre kvinnorna och dömde 35-åringen för sex fall av grov stöld och fyra häleriförseelser. 35-åringen överklagade, men domen fastställdes nyligen av Svea Hovrätt.

Återfallsförbrytelser leder ofta till strängare straffpåföljder. 35-åringen hade sedan 2016 en villkorlig dom från Södertälje tingsrätt för falsk tillvitelse, bevisförvanskning och missbruk av larmanordning. I en tidigare dom från 2007 dömdes hon av Gävle tingsrätt för grov stöld. 35-åringen erkände under rättegången att hon tagit pengar från tre äldre personer som hon arbetade hos. Till följd av brotten förlorade hon då jobbet inom omsorgen i Gävle.

Södertälje tingsrätt kommenterar i sitt domslut att 35-åringen, trots att hon tidigare begått brott mot äldre, återigen fått anställning i hemtjänsten. "Det är iögonfallande att hon, som ju sedan tidigare blivit dömd för likartad brottslighet lyckats få en anställning som hemvårdare", skriver rätten.

Hovrättens dom har inte överklagats och vann laga kraft den 27 februari.

Kvinnan jobbade i hemtjänsten och stal ringar och smycken från äldre. Och det är inte första gången som hemvårdaren dömts för brottslighet mot äldre. 

Nyligen fick 35-åringen två års fängelse för grov stöld och häleriförseelse för flera brott mot äldre, under åren 2015-2017 då kvinnan arbetade inom ett hemtjänstföretag i Storstockholm. Ibland var hon själv hemma hos de äldre, andra gånger hade hon sällskap av andra hembiträden. 

Stölderna uppdagades efter att en nu 91-årig dam och hennes dotter gjorde en inventering i hemmet under våren 2017. En ring och ett armband saknades. Och det skulle visa sig att 35-åringen, som jobbade som hembiträde, hade pantsatt armbandet – och ringen fanns i 35-åringens bostad. Hon har erkänt stölden från ett smyckeskrin i sovrummet hos 91-åringen. Varför hon tog smyckena kan hon inte förklara.

Men härvan var större än så. Ytterligare fem kvinnor, i 87-90-års åldern, blev under de två åren bestulna av 35-åringen. 35-åringen nekar och hävdar att stöldgodset som polisen hittat hemma hos henne i själva verket tillhör henne själv. Hon menar att hon fått mycket smycken i arvegods och gåvor från släktingar och vänner. Innan stölderna uppdagades hann kvinnan pantsätta flera föremål.

Överlag är 35-åringens berättelse om hur hon fått smyckena svepande och mycket allmänt hållen, menar Södertälje tingsrätt. Däremot kan de äldre kvinnorna berätta tydligt om de värdefulla föremål som de identifierat som sina egna. 

En 90-årig kvinna, som gick bort innan domen föll, hade blivit bestulen på en klocka hon fått av sin make. Hos andra hade ringar och armband försvunnit. En 89-årig dam blev bland annat av med en dyrbar parfymflaska.

En 87-årig dam saknade armbandet med ankarlänk i 19 karats guld. När polisen visade det beslagtagna godset kände hon igen armbandet direkt. Hon hade kortat länken och armbandet vägde före förkortningen 34 gram. Åldringen hade kvar de borttagna länkarna och tillsammans med armbandet kunde polisen konstatera att vikten stämde, skriver rätten.

Tingsrätten valde att tro på de äldre kvinnorna och dömde 35-åringen för sex fall av grov stöld och fyra häleriförseelser. 35-åringen överklagade, men domen fastställdes nyligen av Svea Hovrätt.

Återfallsförbrytelser leder ofta till strängare straffpåföljder. 35-åringen hade sedan 2016 en villkorlig dom från Södertälje tingsrätt för falsk tillvitelse, bevisförvanskning och missbruk av larmanordning. I en tidigare dom från 2007 dömdes hon av Gävle tingsrätt för grov stöld. 35-åringen erkände under rättegången att hon tagit pengar från tre äldre personer som hon arbetade hos. Till följd av brotten förlorade hon då jobbet inom omsorgen i Gävle.

Södertälje tingsrätt kommenterar i sitt domslut att 35-åringen, trots att hon tidigare begått brott mot äldre, återigen fått anställning i hemtjänsten. "Det är iögonfallande att hon, som ju sedan tidigare blivit dömd för likartad brottslighet lyckats få en anställning som hemvårdare", skriver rätten.

Hovrättens dom har inte överklagats och vann laga kraft den 27 februari.

-