Lexbase stäms för defekta tjänster

Posted: 4 år sedan

Lexbase med företagstjänsten Verifiera har så stora brister att det inte går att dra några säkra slutsatser av sökningar i databaserna. Trots defekterna påstår företaget att arkiven är tjänliga för bakgrundskontroller. Nu stäms bolaget i marknadsdomstolen med viteskrav på miljonbelopp. 

Be Informed, systerbolag till Acta Publica har kontrollerat tusentals slumpvis valda domars förekomster i Lexbase/Verifiera. Av urvalet saknas närmare hälften i databaserna.

- Det går inte att dra några som helst slutsatser av en sökning i Lexbase/Verifiera. Att man inte får träff kan betyda att personen ifråga inte är dömd för brott, men det kan lika gärna betyda att domen inte finns i arkivet trots att den borde göra det. Då nästan 50 procent av domarna saknas kan användarna nästan lika gärna singla slant, säger Mikael Ekman, vd på Be Informed.

Både stora bolag och statliga myndigheter förlitar sig på arkiven vid rekryteringar och bakgrundskontroller. Men undersökningen visar att domar saknas från både hovrätter och tingsrätter. Det finns också exempel på fällande tingsrättsdomar, där hovrättens friande dom saknas i arkiven. Dessa personer pekas ut som kriminella trots att de friats i högre instans. 

Be Informed kräver nu att Lexbase/Verifiera omedelbart slutar påstå att det går att använda deras tjänster för att göra bakgrundskontroller.

- Allt annat vore oseriöst och skadar förtroendet för hela branschen, säger Mikael Ekman. 

 

 

Stämningsansökan 

För ytterligare frågor: 

Kontakta vd Mikael Ekman på mobil 0733401930 eller epost: mikael.ekman@beinformed.se

-