Belastningsutdrag kan förbjudas 2021

Posted: 4 år sedan

Möjligheterna för arbetsgivare att ta reda på mer om en person via polisens brottsregister, kan komma att inskränkas. Be Informeds söktjänst berörs inte av lagförslaget. 

Tidigare har det inte funnits något förbud mot att be en blivande anställd hämta ett utdrag ur belastningsregistret och visa upp inför en rekrytering. Men möjligheten för arbetsgivare att se belastningsregisterutdrag kan komma att stoppas. En statlig utredning har undersökt vilka arbetsgivare som ska ha rätt att begära att se utdrag ur polisens belastningsregister.
Utredningen överlämnades på i förra veckan till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s).

– Utredningen tar avstamp i en statlig utredning från 2014, vilken föreslog ett förbud mot belastningsregisterkontroller i arbetslivet för arbetsgivare. Jag har fått i uppdrag att kolla på om det finns fler sektorer än i dag där det kan behövas författningsstöd för att ändå få göra belastningsregisterkontroller inför rekryteringar, säger Eric Leijonram, särskild utredare. 

Digitala söktjänsten Be Informeds brottsdata hämtas inte från belastningsregisterutdrag utan ur ett rättsarkiv med domar och beslut från alla svenska domstolar, åklagarmyndigheter och kriminalvården. Be Informed berörs inte av en eventuell lagändring kring belastningsregisterutdrag.
 
– Det här handlar om ren belastningsregisterkontroll. Andra bakgrundskontroller omfattas inte av utredningen, säger Eric Leijonram.

Mikael Ekman, VD för Be Informed, har följt utvecklingen. Han konstaterar att Be Informed kan täcka upp den information som ingår i ett belastningsregisterutdrag.

– Vi har skräddarsytt rapporter som lever upp till de behov som våra nuvarande och blivande kunder får i och med denna förändring. Vi har anpassat våra rapporter efter de olika inriktningar som våra kunder har. Exempelvis är det viktigt för åkerinäringen att se att deras förare inte är dömda för exempelvis rattfylleri medan hemtjänsten har helt andra behov. 

Tidigast 2021 kan eventuella lagändringar kring belastningsregisterutdrag i arbetslivet träda i kraft. 
 

-