Om BeInformed

BeInformed är en söktjänst som vänder sig till privatpersoner och företag. 

Vårt arkiv består av hundratusentals brottmålsdokument. Dagligen uppdaterar vi rättsarkivet med domar och beslut från samtliga svenska domstolar, åklagarmyndigheten och kriminalvården.

Vi ger dig en komplett helhetsbild av personen så att du kan göra välgrundade beslut. Ta reda på all fakta innan du ingår avtal eller affärsuppgörelse. Vi har all information du behöver, och du kan ta del av den efter en snabb och enkel sökning!

BeInformed hämtar domar från Acta Publica, som har Sveriges största arkiv för rättsdata. Dagligen används Acta Publicas omfattande rättsarkiv av bland annat journalister, researchers och säkerhetspersonal.

-