Om BeInformed

BeInformed är en söktjänst som vänder sig till företag som vill göra bakgrundskontroller av personer inför en rekryteringsprocess eller innan en ny affärsförbindelse knyts. 

Vårt arkiv består av hundratusentals brottmålsdokument. Dagligen uppdaterar vi rättsarkivet med domar och beslut från samtliga svenska domstolar, åklagarmyndigheten och kriminalvården.

Vi ger dig en komplett helhetsbild av personen så att du kan göra ett välgrundat beslut innan du går vidare. Ta reda på all fakta innan du skriver på avtalet. Vi har all information du behöver, och du kan ta del av den efter en snabb och enkel sökning!

BeInformed hämtar domar från Acta Publica, som har Sveriges största arkiv för rättsdata. Dagligen används Acta Publicas omfattande rättsarkiv av bland annat journalister, researchers och säkerhetspersonal.

-