Lag & integritet

BeInformed är en unik söktjänst som baseras på Sveriges största rättsarkiv. Vi som jobbar på BeInformed är vana att hantera integritetskänsliga uppgifter och är experter inom lagstiftningen på området.

När ska vi göra en bakgrundskontroll?

– Vi rekommenderar alltid att ditt företag gör en kontroll före affärskritiska beslut. När ditt företag väl har ingått ett avtal är det för sent att ändra sig. Gör bakgrundskontrollen innan du skriver på något avtal eller anlitar en ny person till en kritisk position.


Kan någon få veta att jag har gjort en bakgrundskontroll?

– Nej, ingen får reda på det.
 

Måste vi berätta att vi gör en bakgrundskontroll?

– Nej, egentligen inte, men BeInformed rekommenderar ett transparent förhållningssätt. Det allra enklaste är att berätta att ditt företag kommer göra en bakgrundskontroll innan ni anlitar eller ingår ett avtal med en ny samarbetspartner.


Lagras min sökning?

– Vi lagrar att du gjort en bakgrundskontroll, men ingen kan se eller ta reda på vems uppgifter du har slagit på.


Räcker det inte att begära att arbetstagaren gör ett utdrag ur polisens belastningsregister?

– Nej, det blir inte en tillräckligt tillförlitlig bakgrundskontroll av flera skäl, se nedan.


Om polisens belastningsregister
  • Uppgifterna i polisens belastningsregisterutdrag gallras efter fem år. Det gör att uppgifter om tidigare brottslighet inte finns med i dokumentet. 
  • Det förekommer förfalskningar av belastningsregisterutdrag.
  • Handläggningstiden för att få ut belastningsregisterutdrag är ofta lång. 
  • Som arbetsgivare kan du inte själv beställa belastningsregisterutdrag. Vidare är just nu är ett nytt lagförslag på remiss som kan hindra möjligheterna att begära att blivande eller nuvarande arbetstagare hämtar ut belastningsregisterutdrag. 

-