Tolka resultatet

BeInformed söker i dokument och register. Vi hämtar data från brottsmål och domar och ger dig information om en persons bakgrund i olika rättsarkiv. Du får all data sammanställd efter antalet förekomster i våra dokument, dessutom med en tolkning av resultatet.

Ingen träff

För att gå vidare i processen och bli arbetsgivare eller samarbetspartner med personen är det ett nollresultat du önskar, det vill säga att personen inte förekommer i våra dokument en enda gång.

Det innebär att:

 • Det inte finns några domar mot personen sedan 17 januari 2012.
 • Personen finns inte heller i belastningsregistret för lindrigare brott och det finns inget besöksförbud sedan 7 januari 2012 för personen.

 • Inte heller förekommer personen i strafftidsbeslut från Kriminalvården sedan 7 januari 2012.

 • Som enda aktör kan BeInformed erbjuda data från så långt tillbaka i tiden.

En eller flera träffar

BeInformed söker genom handlingar från domstolar, åklagarmyndigheter och Kriminalvården. En bakgrundskontroll i våra arkiv kan ge flera träffar. 

Det här får du veta

Juridisk ordlista

 • Vi använder BeInformed som ett verktyg i vår rekrytering”

  Anna Andersson
  Företag1

 • Vi använder alltid BeInformed som ett verktyg i vår rekrytering”

  Per Persson
  Företag 2

 • BeInformed är ett utmärkt verktyg i vår rekrytering”

  Klas Klasson
  Företag 3