Juridisk ordlista

I rättsdokument kan det finnas en del juridiska termer som behöver förklaras. BeInformeds juridiska ordlista fokuserar på begrepp som rör domar, straff och fängelsetid.

Domar

BeInformed missar inga brottsmålsdomar. Vi samlar in alla domar från brottmålsinstanserna tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen sedan januari 2012. Vi har stor erfarenhet av research och som enda aktör har vi rutiner för att kontrollera att vårt arkiv med domar är komplett. I domen framgår om rätten funnit den tilltalade (misstänkte) skyldig eller oskyldig. Om den tilltalande bedömts som skyldig framgår även vilken påföljd (straff) personen fått.

Strafföreläggande

Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det därmed inte heller blir någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden (straffet) är begränsat till böter. Böter innebär att personen ska betala en straffavgift.

Åtalsunderlåtelse

Vid mindre allvarliga brott, som den misstänkte har erkänt, kan åklagaren gå med på en åtalsunderlåtelse. Det innebär att åklagarmyndigheten inte väcker åtal och därmed blir det heller inte någon rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret.

Besöksförbud 

Ett besöksförbud innebär att en person inte får kontakta eller närma sig en viss person. Åklagaren beslutar om besöksförbud.

Stafftidsbeslut

Om personen blivit dömd till fängelse så finns uppgifter om strafftid hos kriminalvården. Be Informed gör en sökning som visar om det finns strafftidsbeslut om personen. I strafftidsbeslutet finns uppgifter om anstaltsvistelse, exempelvis vart och när personen har varit placerad på anstalt.

Tolka sökresultat

 

 • Vi använder BeInformed som ett verktyg i vår rekrytering”

  Anna Andersson
  Företag1

 • Vi använder alltid BeInformed som ett verktyg i vår rekrytering”

  Per Persson
  Företag 2

 • BeInformed är ett utmärkt verktyg i vår rekrytering”

  Klas Klasson
  Företag 3